Zeeuws bureau voor advisering, projectleiding en (interim-) management in de publieke sector.

Trinakria B.V.

Gevestigd in Arnemuiden centraal gelegen tussen Middelburg, Goes en Vlissingen.

Trinakria is geworteld in Zeeland. Sjaak de Reu, de eigenaar, is geboren in Zeeuws-Vlaanderen en woont en werkt al jaren in Zeeland.

Trinakria is de Oudgriekse naam voor Sicilië.

Het eiland met de drie kapen. Sicilië een smeltkroes van culturen. Een diversiteit die zorgt voor een mentaliteit, waarbij mensen er samen iets van willen maken en respect hebben voor de verscheidenheid.

Trinakria vind je terug in de werkwijze van het bureau. De drie-eenheid opdrachtgever, opdrachtnemer en samen (jij-ik-wij) maken we het verschil.

Sjaak de Reu is een ontwikkelaar en organisator, maar vooral een bruggenbouwer.

Een bruggenbouwer tussen verschillende (denk)werelden. Gedreven, soms onconventioneel en diplomatiek.Hij weet vanuit ieders belang betrokkenheid te krijgen op het gezamenlijk belang. Om vervolgens dit samen te bereiken.

Trinakria wil vooral werken voor mensen in organisaties die een maatschappelijke betekenis hebben. Dit kan zijn de lokale of regionale overheid, het onderwijs, cultuur, welzijn, zorg of sport. Hierin ligt de ervaring en de kracht van Trinakria.

Sjaak de Reu heeft ervaring opgedaan bij de gemeentelijke overheid, consultancy en het onderwijs.

Bij de gemeente als sectordirecteur, loco- gemeentesecretaris, afdelingshoofd en programmadirecteur. Ervaring als consultant, projectleider en in conflicthantering. Binnen het onderwijs een brede ervaring als onderwijzer, trainer, sectordirecteur, algemeen directeur en bestuurder. Breed in de verschillende sectoren van Middelbaar Beroepsonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs en Primair Onderwijs.

Projecten

 • Respont, vormgeving en aansturing van een nieuwe organisatie, opzetten strategisch beleid
 • Passend Onderwijs, samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs realiseren
 • ROC, interim directeur economie. Samenvoeging van twee vestigingen en nieuwbouw realiseren
 • Kwaliteitsatlas Middelburg, samenhangende visie ontwikkelen tussen economische en sociale toekomst van de stad
 • Leonardo, bestuurlijke advisering bij de oprichting van speciale klassen voor hoogbegaafde kinderen
 • Kenniswerf Vlissingen, visie ontwikkelen met ondernemers, onderwijs en overheden in een PPS
 • Sociale Dienst Walcheren, fusie van de sociale diensten Middelburg, Veere en Vlissingen tot 1 organisatie
 • Brede School, ontwikkelen en realiseren van Brede Scholen in Zeeland
 • Kansen aan Zee, grootschalig project opzetten en leiden voor scholen, jeugdzorg en welzijnsorganisaties in kansarme wijken in Zeeland
 • Kansenbeleid, advisering staatssecretaris met betrekking tot monitoring van het onderwijskansenbeleid
 • Weer samen naar school, coördineren van de samenwerking tussen besturen van basisscholen en speciaal onderwijs

Trinakria B.V.

 • Singel 15
 • 4341 AV Arnemuiden
 • 06 44482275